سه شیره

انرژی 39/15 کالری
چربی 0
قند 0/45
اسیدهای چرب ترانس 0
نمک سدیم 0/0005625

 

اخذ نمایندگی

جهت تمایل به دریافت نمایندگی محصولات نیاکان، کافی است فرم زیر را پر کنید. پس از ثبت اطلاعات ما با شما تماس خواهیم گرفت.