کنجد سفید

انرژی 33/72 کالری
چربی کل 0/6 گرم
کربوهیدرات کل 3/82 گرم
قند 0/22 گرم
پروتئین 3/25 گرم
اسیدهای چرب اشباع 1/56 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0
نمک سدیم 0/004 (میلی گرم)

اخذ نمایندگی

جهت تمایل به دریافت نمایندگی محصولات نیاکان، کافی است فرم زیر را پر کنید. پس از ثبت اطلاعات ما با شما تماس خواهیم گرفت.